Formål

IrfanView er et gratis billedbehandlingsprogram, der rummer alle de værktøjer, der er nødvendige for at kunne udføre de helt basale opgaver med dine billeder. For så vidt angår disse opgaver kan programmet måle sig med fx Photoshop, der koster mange tusinde kroner.

Guiden beskriver de mest nødvendige og sjoveste emner. IrfanView er righoldigt på muligheder, du selv kan udforske.

Hent og installer

Programmet hentes ved klik på knappen. Der er tillige mulighed for at hente programmet med Ninite. Du finder en guide til Ninite her.

Hvis du går til producentens egen hjemmeside, viderestilles du til en CNET-side, som vi ikke bryder os om, da der ofte følger diverse “bonusprogrammer” med.

Du skal være opmærksom på, at den terrakottafarvede knap i dette afsnit giver dig 32-bitversionen. Hvis du vil bruge plugins, skal du hente 64-bit-versionen. Den er der link til nede i sektionen “Få hjælp fra et plug-in”

For at hente IrfanView klikker du på “Download now”, hvorved  du henter en exefil. Gem den fx på skrivebordet, så den er let at finde igen.

Dobbeltklik på filen, så du får dette billede frem:

 1. Her tager du stilling til, om du vil have oprettet forskellige genveje, og om programmet skal kunne bruges af alle brugere på PCen, eller om det kun er dig selv. Klik “Næste”.
 2. Nyheder i denne version. “Næste”.
 3. Tag stilling til hvilke filtyper IrfanView skal åbne. Den letteste måde er at klikke på “Images only”. “Næste”. Hvis du gør det, vil du i løbet af installationen få billedet under nr. fem vist. Jeg ønsker ikke umiddelbart automatisk associering (sammenkædning) af filtyperne og programmet. Jeg klikkede bare “Nej”, så ordnede programmet selv resten. Hvis du senere ønsker at ændre på disse indstillinger, skal du vælge Options > Set file associations.
 4. Ready to install-billedet. Nu har programmet samlet alle de nødvendige oplysninger sammen, og installationen kan gå i gang. “Næste”. Det varer kun få sekunder.
 5. Installationen er gået fint. Klik “Done”.
Brug programmet

Det første, du mødes af, er en menulinje og herunder et stort sort areal.Hvis du bruger lidt tid på at besøge de forskellige menupunkter, vil du se, at programmet har virkelig mange funktioner, hvorved det nærmer sig både Photoshop og Gimp.

Skalering af billeder/gøre mindre

Jeg har følgende billede, som jeg gerne vil gøre mindre:

Start IrfanView og hent billedet ind i programmet ved hjælp af File > Open. Vælg menuen Image > Resize > Resample – eller genvejstasten CTRL + R.

Hvis billedet skal have halv størrelse, trykker du på “Half” og OK. En anden metode er at angive en andel af den tidligere størrelse. Den eksisterende størrelse er vist med pilen. Under den er “Set new size as percentage of original”, her kan du fx skrive 30 pct.

Beskæring af billeder

Hvis du ønsker at fokusere på et bestemt område af dit billede, skal du bruge funktionen Edit > Crop selection (eller CTRL + Y). Jeg vil fx kun have appelsinerne med på mit billede. Hold venstre musetast nede og træk en ramme rundt omkring dit motiv. Hvis motivet alligevel skal være lidt anderledes, trækker du bare i pilene, der vises, når du holder cursoren over stregerne/rammen.

Lidt om filtyper

De mest gængse filtyper (kaldes også formater) til digitale billeder er .jpg, .jpeg, .gif og png. Hvis du vil printe dine billeder, skal du bruge flere DPI (dots per inch) end hvis du vil vise billederne på din hjemmeside. Til print er 300 DPI fint (afhænger lidt af printeren), men til web kan du nøjes med 72 DPI. Jo lavere DPI jo hurtigere vises din side på nettet.

Modsat JPG-formatet, så er GIF forbeholdt billeder med få farver nemlig maks. 256. GIF egner sig derfor rigtig godt til præsentationsgrafik, søjler, grafer, bannere m.v., og GIF har endvidere den egenskab, at man kan lave dem transparente, hvilket kan være en fordel.

Det skal siges, at jeg ikke kan få det til at fungere! Måske kan andre, og så vil jeg gerne høre om det.

Få hjælp fra et plug-in

Der findes en lang række plug-ins til IrfanView. Det fremgår af menuerne, hvornår der er et plug-in. Det drillede mig noget.

Formentlig begik jeg fejlen at have hentet IrfanView 32-bit, mens plug-ins var 64-bit.

Hvis du vil kunne differentiere mellem 32-bit og 64-bit, skal du bruge denne knap, som godt nok fører til en CNET-side, som vi ikke er glade for, men jeg har ikke kunnet finde andet. Der er ingen problemer i at bruge de to versioner sideløbende. De skal bare installeres i hver sin mappe.

Hvis du herefter også vil have plug-ins med, skal du bruge dette link.

Et plug-in er ofte små stumper kode, der gør en anden funktion/arbejdsgang lettere.

Eksempel

Jeg har et stort billede, jeg gerne vil lægge på hjemmesiden. Hvis jeg bare lægger billedet op som det er, bliver det “tungt” og trækker unødigt mange ressourcer, hvilket igen betyder, at svartiden forringes. Du skal altså vente længere tid, fra du fx har klikket på et link, inden der sker noget på skærmen.

 1. Hent billedet ind i IrfanView. Vælg File > Save for web (plug-in).
 2. Du opdager med det samme, om du har installeret plug-ins eller ej. Hvis du ikke har gjort det, kommer der straks en fejlmeddelelse.  Så må du hente dem.
 3. Der kommer information om, at billedet har en høj opløsning, som kan bevirke, at siden loades/hentes langsommere. Forslaget er at starte med at gøre billedet mindre. Klik Yes.
 4. Herefter kommer en boks med oprindelig størrelse og mulighed for at vælge en mindre udgave. Under “Resampling filter” findes en række foruddefinerede filtre, som det er værd at eksperimentere med. Filtrenes navne forklarer ret godt, hvad de gør.
 5. Jeg går tilbage og vælger Width 1024, hvorved Height automatisk sættes til 681. Sålænge der er flueben i “Keep aspect ratio” vil højde og bredde altid “følges ad”. Jeg anbefaler, at du aldrig fjerner dette flueben.
 6. På næste billede vises resultatet – der er sparet virkelig meget plads, og billedet er stadig godt nok til webbrug. Jeg synes ikke, jeg kan se forskel, men der er sparet mange bytes.
Slideshow

En rigtig fin mulighed er Slideshow, hvor du vælger en række billeder, der herefter vises rullende/løbende evt. i et loop.

Tast W eller gå via File > Slideshow. I højre side vælger du vha. knappen Add de billeder, der skal indgå i dit slideshow.

I venstre side vælger du “Save slideshow as EXE/SCR”.

 1. Hvis du vælger EXE, dannes der på din computer en exe-fil, du kan køre og derved få vist dit slideshow, når du trykker “Play Slideshow”.
 2. Hvis du vælger SCR, dannes der et screenshow, der vil blive vist som din screensaver, når du trykker “Play Slideshow”.
 3. Oppe til venstre for “Play slideshow” findes en række muligheder for at finindstille slideshowet, fx den tid der skal gå inden et billede skifter.
 4. Der er også mulighed for at lægge lyd på på slideshowet vha. MP3-filer.
Panorama

IrfanView kan lave flotte panoramaer, og de kan være både liggende og stående. Idéen i sådanne billeder, er, at de bliver arrangeret ved siden af hinanden (eller under hinanden) og at størrelserne automatisk bliver tilpasset. Du finder funktionen i Image > Create panorama image. Billederne kan skubbes op og ned i feltet “Input images”

Herunder er et eksempel med et horisontalt panoramabillede.

Meget mere?

Ja IrfanView kan meget mere end det, der beskrevet i denne guide. De fleste af funktionerne er ret lette at gå til og prøve sig frem med.

Hvis det driller, er du som altid velkommen i Facebookgruppen.


Hanne B. Stegemüller, 20. marts 2017