Brugerstyring – hvad er det?

Den 12. august 2018 iværksatte vi en brugerundersøgelse, for hvis vi mener noget med brugerstyring, må vi vide, hvad brugerne vil. Opfølgningen er desværre blevet forsinket. men nu er den her.

Antallet af svar er naturligvis ikke ret stort – 23 for nu at være helt præcis. Resultaterne er på ingen måde statistisk signifikante. Vi er lige startet, men alligevel er svarene interessante og brugbare for det videre arbejde, og også gerne for dit videre arbejde. Vi kan ikke gøre det alene.

To links

Hvis du med det samme vil se tal og grafer, skal du starte her:

Hvis du også vil læse kommentarer til undersøgelsen, skal du læse herfra og ned.

Forældede guides

Det altoverskyggende problem: Flere fortæller, at en del guides trænger til at blive opdateret. Det er fuldkommen korrekt, idet mange er skrevet i 1. halvår af 2016, og det vil jeg også meget gerne gøre. Problemet er, at der  foreligger 84 guides (optalt den 20. september 2018), og at starte fra nr. et og så gå slavisk tilværks er en helt uoverkommelig opgave, for det svarer til at begynde forfra.

Her har vi behov for din hjælp: Når du støder på noget i en guide, som er forældet, skriver du til Webmaster, og angiver:

 1. hvilken guide, det drejer sig om
 2. hvad der er forældet.
 3. din kilde til hvad der er nyt/hvor jeg kan se det, der er nyt
Holdninger til de eksisterende guides
 1. De mange, letforståelige guides.
 2. Brugervenlighed – insisteren på at gøre tilgængeligt. Skinner igennem alle guides 🙂
 3. Mere præcise tak. Som det er nu står der meget der er unødvendigt.
 4. Alle guides er skrevet i et sprog alle kan forstå, også selv om man ikke har det store kendskab til IT.
 5. Syntes mange af de guides, som eksisterer, oftest er alt for rodede eller ikke opdaterede.

Variationen i ovenstående kan gøre det vanskeligt at være skribent og/eller bidragyder. Min holdning er, at den aktuelle linje opretholdes, da der trods alt er mange af brugerne, der er over 60 år, og da IT-nørder skriver for ikke-nørder her på siden.

Det kan overraske, at de virker rodede,  da der foreligger en ret stram guide til guides. Og i parentes bemærket har flere fundet den for stram.

Spørgsmål 1: Har vi en niche? Har vi noget, de øvrige ikke har?

56,5 pct. = 13 svarer naturligt nok, at det ved vi jo ikke endnu.  Samtidig er det spændende at se, at 34,8 pct. = 8 svarer “Ja helt bestemt”.  En enkelt skriver i fritekstfeltet at “Der er i forvejen flere spillere på markedet – Mener ikke vi har brug for flere.”

Spørgsmål 2: Skal vi bruge kræfter på at skabe relationer til andre sites, eller har vi nok i os selv?

En enkelt skriver: “Svarmuligheder giver ikke mening når de læses. De skulle have været formuleret anderledes i forhold til spørgsmålet.” Det er jeg enig i.

Der er dog alligevel 73,9 pct. = 17, der svarer, at “Ja I skal først og fremmest  bygge denne nye side op.” Det er et meget interessant svar, vi bør skrive os bag øret.

Spørgsmål 3: Hvad betyder det konkret for dig, at vi er synlige på Facebook?

Ikke overraskende svarer 65,2 pct. at det skal vi være, for sådan bliver vi flere, og det er jo fuldstændig rigtig. Sådan fungerer de virtuelle platforme nutildags.

Der er fine udsagn i fritekstfelterne:

 • Skal være en del af helheden , må ikke overskygge formålet
 • Vil man gerne hjælpe andre, bliver man også nødt til at være til at finde 🙂
 • Jo flere jo bedre. Giver bedre input til diverse problemer.
 • Det betyder meget. Andre grupper gør det samme, og i har allerede siden så brug den.
 • Almen deling..
Spørgsmål 4: Hvad kan/vil du selv bidrage med? Det er OK at svare “ingenting” Måske: at teste guides, skrive guides (vi hjælper meget gerne), være administrator eller moderator eller noget helt andet. Kom med et eller flere bud.

31,8 pct. = 7 melder klart ud med “Ingenting”. 40,9 pct. = 9 uddyber det i tekstfeltet, og de hjælper gerne indenfor deres kompetencer. Det er utrolig rart at læse. Mange vil gerne teste noget, en enkelt er skarp til Apple, og det mangler vi i høj grad. Gerne en der kan skrives guides til Apple/Mac, for som det senere fremgår, er en enkelt bruger ked af, at der ikke findes guides til Mac.

Der er en del interessante svar i friteksterne, som kan se i regnearket.

Spørgsmål 5: Vi har skrevet guides i flere år. Er der noget, vi kunne gøre bedre?

68,2 pct. = 15 er venlige og svarer, at de er perfekte. Det er nu nok at overdrive, men der ligger da en del overvejelser om tilgængelighed bag dem.

En kommentar: “Nu fik jeg lige konen til at tjekke KeePass-guiden – ikke et eneste sted står der at guiden er til Windows. Der løb hun vild da hun bruger macOS”

Jeg har ikke Mac, og kan derfor ikke bidrage med noget her. Men den kan respondenten muligvis? Alle guides er til Windows. Vi mangler i den grad “Mac-folk”.

Spørgsmål 6: Har du forslag til guides, som enten du eller vi skriver?

73,9 pct. = 17 har ikke umiddelbart nogen forslag. En enkelt ønsker sig en “pakke”, der behandler forskellige audio-programmer.

Herudover er der ikke interessante svar på dette spørgsmål.

Spørgsmål 7: Ville du være interesseret i hjælp til at starte en hjemmeside/blog i WordPress med temaet Enfold og hostet hos cHosting?

Ikke mindre end 95,7 pct. = 22 har ikke interesse i dette. En enkelt har stærke holdninger til de produkter, der er angivet i spørgsmålet.

Spørgsmål 8: Andre kommentarer og ellers husk vores formular.

En enkelt har en fuldt berettiget kommentar om, at “det orker jeg ikke” har en negativ klang, og at dette kan påvirke svarene.

Spørgsmål 9: Hvor gammel er du?

Selvfølgelig er denne undersøgelse ikke statistisk signifikant, når der kun er 23 besvarelser, men noget der er interessant er, at aldersfordelingen i år er stort set mage til den sidste år, hvor 63 besvarede undersøgelsen. I september 2017 skrev jeg:

85,7 pct. er over 41 år. Ser man alene på den andel, der er over 65 år, befinder ca. 20 pct. af brugerne sig her.

Hvis vi kigger på 2018 er 56,5 pct. over 50 år. Ser vi alene på brugere over 60 år, befinder 39,1 pct. = 9 sig her. Det kan måske sige lidt om, at brugerne af Letsupport.dk er en smule ældre end brugerne af suppoprtpcogandet.dk

Grafikken herunder viser fordelingen.

Spørgsmål 10: Tusind tak for hjælpen. Vi venter ikke mere af dig! Men du må gerne bedømme os

Alle svarene kan ses i dette pdf -dokument. Det vægtede gennemsnit ligger på 3,95, og det fremgår af værdierne at de overvejende er positive.overvejende er positive.


Hanne B. Stegemüller, 20. september 2018