Den bedste e-mail-klient

Jeg har brugt Thunderbird i ca. 10 år, og det er med baggrund i den erfaring, denne guide er blevet til. Herudover har jeg set denne video i forbindelse med gennemgangen. Den er god.

Thunderbird er en del af Mozillafamilien, der er Open Source; dermed er Thunderbird gratis og bliver ved med at være det. Det er en e-mail-klient på linje med Outlook, men der er langt flere muligheder for at tilpasse programmet. Der er lagt meget vægt på at holde styr på store mængder af mails. Dette emne behandles også indgående senere.

En video

Her er 36:11 minutters dybdegående video om Thunderbird. Den er virkelig god og kommer fra Pcclasses. Highlights er blandt andet:

 • Thunderbird er hurtig og enkel. Skal du lære din bedsteforældre at bruge e-mail, er Thunderbird den rigtige løsning. Programmet kan gøres mere avanceret med tilføjelser.
 • Det er uhyre let at lave tilføjelser til adressebogen: Åbn en mail og klik på ikonet umiddelbart til højre for afsenderens e-mail-adresse. Så er vedkommende tilføjet din adressebog.
 • Chat = Kobling til Facebook. Når der er skabt forbindelse til Facebook vises alle online-kontakter øverst i vinduet. Klikker du på et af navnene, vil eventuelle tidligere korrespondancer blive vist. Du kan også starte en chat herinde ved at klikke på den lille firkant lige til højre for et markeret navn. Alt dette sker uden, at man er på Facebook.
 • Åbner du flere e-mails ad gangen, vises hver mail på sit eget faneblad, hvilket gør det let at hoppe fra den ene mail til den næste, når man kan have mange åbne på én gang.
 • Menulinje og maillinje: Højreklik oppe på det blanke område og sæt flueben ved både menulinje og maillinje, så du har alle de menuer, du kender. Tilpas evt. med nye funktioner, som trækkes op i maillinjen.  Jeg har fx trukket ”Svar” op i denne linje.
 • Tilføjelsen ”Send later”: Af og til vil du ikke sende en e-mail på det tidspunkt, du skriver den; det problem løser ”Send later”. Installer tilføjelsen og genstart Thunderbird. Skriv mailen og gå op i ”Filer” og vælg ”Send senere”. Her kan du planlægge afsendelsen til fx 15 minutter senere. Når du trykker på fx ”15 minuttes” forsvinder meddelelsen fra skærmen, og den bliver sendt 15 minutter senere. I mellemtiden ligger den i mappen ”Kladder”. Kommentar: Tilføjelsen er ikke god sammen med temaet “Walnut 2”; der er funktioner, der ikke virker, og herudover skal man have Thunderbird åben for at det virker. Det forekommer ikke mig at være særlig praktisk.

Hent og installer

Det er let at komme i gang, for når man først har downloaded programmet (dvs. exe-filen) og klikket på den, går resten nærmest af sig selv. Der kommer ingen Crapware med. Fx skulle man før i tiden kende til SSL, IMAP og SMTP, og det gør kun nørderne. Nu er det tilstrækkeligt at angive navn, e-mail-adresse og password, så klarer Thunderbird selv resten.

Jeg har lavet en komplet ny installation for at skrive guiden.

Jeg downloadede vha. knappen herover og fik denne fil: ”Thunderbird Setup 52.5.2.exe” (januar 2018). Når du klikker på ikonet, får du mulighed for en standardinstallation eller en brugerdefineret. Jeg valgte standard. Nederst i hjørnet kan du markere, om Thunderbird skal være standardprogram til mails. Der er på forhånd sat flueben.

Næste trin er at indtaste navn, e-mail-adresse og password. Thunderbird finder selv ud af, om du har en POP3-konto eller en IMAP-konto. Det kan din udbyder oplyse, hvis du er i tvivl. Som hovedregel bør det være sådan, at når du klikker næste, får du vist udbyder og kontotype. Ved klik på næste vises mailboksen og installationen er færdig.

Fyld noget i

Hvis der ikke vises nogen e-mails i det store tomme område, skyldes det, at der endnu ikke er hentet nogen mails. Tryk på ”Hent meddelelser” oppe i øverste venstre hjørne. Nu skulle der gerne vises mails. Thunderbird kan automatisk hente mails fx hvert andet minut. Gå til  Funktioner > Kontoindstillinger > Serverindstillinger og  vælg under ”Serverindstillinger” hvor ofte, du vil hente nye mails. Min står fx til hvert andet minut.

Hvis du vil have flere mailkonti knyttet til Thunderbird – fx både din almindelige mail og også din Gmail – skal du gå til Funktioner > Kontoindstillinger og tilknytte den ekstra konto.

Jeg prøvede for sjov at knytte min Gmail til. Thunderbird hentede ret hurtigt (ca. tre minutter) de 8.662 gamle mails ind. Det tog væsentligt længere tid for Bullguard (mit sikkerhedsprogram) at behandle alle disse mails.

Hvis du henter ind fra Gmail, får du alle de kendte undermapper med fx Stjernemarkerede, Spam, Vigtigt osv.

Kontoindstillinger

Generelt: Kig alle felterne og menuerne grundigt igennem, for det er her, du opsætter programmet fx din signatur. Det sker i Kontoindstillinger og klik på kontonavnet allerøverst, eller den rette konto, hvis du har flere konti.

Serverindstillinger

Den skal du ikke røre ved, da det er de oplysninger, programmet selv fandt frem til, da du installerede.

Kopier og mapper

Den er god at dyrke lidt. Jeg har fx ved afsendelse lagt en skjult kopi til min Gmail, så Gmail er en form for backup. Jeg har mærke i Arkiver meddelelse, og så Mappen arkiv. Jeg vender tilbage til arkiver senere.

Komposition og adressering

Her tager du stilling til, om dit svar skal stå øverst eller nederst, om der skal tilføjes en signatur, om meddelelsen skal være i HTML eller ej. Adressering: Jeg har bare mit mærke til at stå på Global LDAP, og hvad resten er for noget, ved jeg ikke.

Spam-indstillinger

Lad alt stå til standard især ”Stol på serverevalueringer: SpamAssasin”. Jeg får stort set aldrig spam, så dette virker.

Synkronisering og Lager

Lad alt stå til standard. Jeg har aldrig rørt noget her.

Kvitteringer

Øverste punkt ”Brug mine globale kvitteringsindstillinger for denne konto” Tryk på ”Globale indstillinger” og vælg hvordan du vil behandle anmodninger om kvittering. Selv har jeg mærke i ”Send aldrig en kvittering”. Når du er færdig med dine indstillinger herinde, trykker du OK og kommer tilbage, hvor du kom fra. Endnu engang OK og du er ude på forsiden med Kontoindstillingerne.

Sikkerhed

Hos mig er dette menupunkt blankt, men der er mulighed for at angive Digital Signatur, Kryptering og Certifikater.

Udgående server SMTP

Din udbyder kan oplyse dig om Servernavn, Port, Forbindelsessikkerhed, og godkendelsesmetode. Du skal bruge oplysningerne for at kunne sende mails. Muligvis har Thunderbird selv fundet ud af at sætte dem ind.

Igen

Brug noget tid på at dyrke detaljerne i Kontoindstillinger, for det er her, du laver hele den vigtige opsætning af Thunderbird, som du vil have det. Du kan naturligvis altid vende tilbage på et senere tidspunkt og justere dine indstillinger.

Lige efter programmet indlæses 1. gang

Det er muligt, at eventuelle billeder i en mail ikke vises. Løsning: Gå til Funktioner > Indstillinger. Vælg ”Privatliv”. Sæt mærke i ”Tillad eksternt indhold i meddelelser”, så vises billederne.

Funktioner > Indstillinger > Avanceret > Avancerede indstillinger fører til ”aboutconfig”. Videoen, jeg henviste til, har en beskrivelse af, at man skal sætte følgende til True, men dem kan jeg ikke finde. De må høre til en tidligere version af Thunderbird?

 • mailnews.message_display.disable_remote_­image
 • mail.identity.default.suppress_signature­_separator

”aboutconfig” er programmets nerve, og jeg anbefaler ikke almindelige brugere at rode rundt her. Jeg har aldrig selv haft behov for det.

Importere adressebøger/kontakter mv.

Hvis du har brugt et andet mailprogram eller en webmail, vil du typisk have brug for at importere dine kontakter (eller alt muligt andet) til Thunderbird. Programmet kan håndtere alle de mest gængse formater, hvor det vigtigste er vCard, men der er også mulighed for Eudora, Outlook, Outlook Express og Tekstfiler herunder csv.

Du laver en eksport til det foretrukne format i det program, du havde før, og så importerer du filen til Thunderbird. Det sker i Funktioner > Importer > Adressebøger. Vælg det ønskede format og udpeg herefter filen, der rummer din eksport.

Thunderbird kan importere:

 • Adressebøger
 • Mails
 • Feed-abonnementer
 • Indstillinger
 • Filtre
Temaer

Ophavsmanden til videoen, jeg henviser til, er vild med temaerne, og de er da også en stor styrke ved Thunderbird.  Jeg synes nu ikke, det er vigtigt.

Temaerne bevirker, at man kan få Thunderbird til at have ”look and feel” nøjagtig, som man synes. Der er hundredvis af temaer.

For at finde nye temaer: Funktioner > Tilføjelser > Temaer. Vælg et tema og klik yderst til højre på det lille grønne (i hvert fald hos mig er det grønt) tandhjul for at installere denne tilføjelse.

Han foreslår ”Noia Fox”, som ganske rigtigt er meget flot. Du finder det lettest ved at søge på ”Fox” (uden anførselstegnene). Når det er installeret, skal Thunderbird genstartes, før ændringerne træder i kraft.

Mit foretrukne tema er p.t. ”Nuvola”, men smag og behag er heldigvis forskelligt.

Backup

Backup af måske mange tusinde mails er vigtigt.

 1. I videoen foreslår han, at man gør det vha appdata. Gå til startmenuen, skriv appdata (Windows’ startmenu), klik på Roaming, naviger til Thunderbird, og kopier hele mappen til fx et USB-stik. Så får du alle settings og alle e-mails med. Hos mig er stien C:UsersHBSAppDataRoaming. Det tog lidt tid at kopiere alle mails, da jeg havde 2,13 GB.
 2. Programmet ”Mozbackup”, der kan lave backup af såvel Thunderbird som Firefox er meget effektivt. Jeg har brugt det en del år, og har også prøvet at gendanne herfra. Det foregik problemløst. Men programmet vedligeholdes og opdateres ikke længere (juli 2016), så du bruger det på egen risiko.
 3. En tredje mulighed er, at du lader dit almindelige backupprogram tage sig af opgaven. Det vil formentlig være sådan, at du bare skal lade programmet pege på stien med appdata som nævnt herover. Sådan foregår det i hvert fald med Kaspersky. Er du i tvivl, så spørg i Facebookgruppen.
Tilknyt din egen lydfil

Thunderbird kan afspille en lydfil, når der kommer en ny meddelelse. Du foretager dine valg i Funktioner > Indstillinger > Generelt.

 1. Start med at sætte flueben i feltet Afspil en lyd.
 2. Hvis du vil bruge standardlyden, sætter du mærke ud for den øverste pil.
 3. Hvis du vil bruge en anden lydfil, sætter du mærke ud for den nederste pil. Billedet viser, at jeg bruger denne lille lydfil: “03 Carly Simon – As Time Goes By.wav”
Daglig brug

Resten af denne guide handler om daglig brug af Thunderbird og fokuserer på det at håndtere store mængder af e-mails. Jeg beskriver primært funktioner, jeg selv bruger meget.

En af programmets store styrker er, at du kan gemme virkelig mange e-mails men stadig bevare overblikket over indbakken. Det sker ved hjælp af:

 • Mærkning
 • Lynfiltre
 • Arkivering
 • Meddelelsesfiltre

Pilene viser de funktioner, jeg nu kommer ind på.

Mærkat

Når en e-mail ankommer, og du står på oversigten over alle mails, eller når du har en mail åben, kan den pågældende mail tildeles en mærkat. Thunderbird er født med 26 mærkater, men du kan selv tilføje flere.

Du tildeler en mærkat ved at klikke på ikonet ”Mærkat”. Du kan selv ændre på mærkaternes farve og tekst. Det gøres ved at gå til ”Mærkat” og så ”Håndter mærkater”. Det stærke ved mærkaterne er, at man kan vælge, at man kun vil have vist de mails, der har fx mærkaten ”Projekt”. Det gøres til højre for teksten ”Vis”, hvor der som standard står ”Alle”. Det er en drop-down-box, hvor man kan vælge den relevante mærkat. En mail kan have flere mærkater.

Lynfiltre

Lynfiltre er et stærkt værktøj til at filtrere stor mængder af mails. Filteret fungerer som en simpel søgning på en tekst/nogle ord. Kombinerer man mærkater med lynfilteret, kan man meget hurtigt finde en bestemt mail blandt flere hundrede eller tusinde. Selv om man skifter mappe, kan man ved at klikke på den lille røde knappenål i venstre side få lov at beholde de valgte filtre, så de også gælder i den nye mappe.

Meddelelsesfiltre

Endnu en stærk funktion er Meddelelsesfiltrene. De er med til at skabe overblik over indbakken. Gå til Funktioner > Meddelelsesfiltre. Så kan du enten lave et nyt filter eller redigere et eksisterende.

Vær opmærksom på, at det er bedst, at vælge ”Match en af følgende”, da man ellers kan risikere at få filtreret for meget fra.

Som det ses, kan hvert filter rumme flere afsenderes e-mails-adresser.

Eksemplet viser også, at jeg vil have både alle indgående og alle udgående mails med adressen kontakt@npws.dk samlet i samme mappe, idet til- og fra-adresserne begge eksisterer og er ens. Jeg får på den måde samlet hele korrespondancen i en og samme mappe.

Endnu en måde at oprette et filter på er at have en mail åben, højreklikke og vælge “Opret filter fra”.

Jeg bruger primært filtre til at få dirigere ind- og udgående mails lagt i de rette foldere automatisk, men der er mange andre muligheder, og der kan udføres flere handlinger pr. filter.

Prøv at eksperimentere lidt, så kan du se, hvor mange anvendelsesmuligheder, der er.

Arkiverne

Hvis du “står på” en meddelelse ude i oversigten, kan du ved blot at taste ”a” få arkiveret meddelelsen. Hvis der ikke findes nogen arkiver i forvejen, vil der som standard blive oprettet en arkivmappe, der tager navn efter det aktuelle årstal.

Hvis du er inde på en e-mail, kan du arkivere den ved at trykke på ”Arkiver” oppe i højre hjørne.

Kombinerer du arkivet med mærkater og lynfilter, kan du let få et overblik over selv rigtig mange mails.

Afslutning

Hvis du behøver hjælp, er du altid velkommen til at spørge i Facebookgruppen.

Det bedste og mest dedikerede sted at få hjælp på dansk til samtlige Mozillaprodukter er på Ludvigs Hjørne, hvor Kim Ludvigsen har specialiseret sig i alt muligt om Mozillafamilien.

Tilbage er der kun at sige god fornøjelse med verdens bedste e-mail-program. Der er mange flere muligheder end dem, jeg har beskrevet, men jeg tror, jeg har fået det vigtigste med. Bare gå i gang med at udforske, og endelig er jeg også selv til rådighed, og kan kontaktes her.


Hanne B. Stegemüller, 7. august 2017. Rev. januar 2018