Formål

Formålet er at præsentere en liste over de vigtigste genvejstaster på en PC med Windows.

Tabellerne omfatter genveje til:
  1. Officepakken.
  2. Windows styresystem og alle andre.
  3. Outlook.
  4. Mozilla Firefox
  5. Windows.
  6. Photoshop.
1. Officeprogrammer: Word, Excel, PowerPoint mm. Bemærk: Der kan være forskel på genvejene i en dansk og en engelsk version.
F4: Gentag sidste handling (om det så er funktioner eller at skrive den tekst du lige skrev)
F7: Stavekontrol.
F12: Gem som (ikke gem) nyt dokument.
Ctrl+S: Gem ændringer.
Ctrl+L: Venstrestil tekst.
Ctrl+R: Højrestil tekst.
Ctrl+E: Centrer tekst.
Ctrl+N: Åbener nyt dokument.
Ctrl+D: Håndterer font og størrelse.
Ctrl+1: Enkelt linjeafstand (dvs. hvad programmet er opsat til at have som det).
Ctrl+2: Dobbelt linjeafstand
Ctrl+5: 1½ linjeafstand.
Shift+F3: Skift mellem stort begyndelsesbogstav, kun store bogstaver, eller kun små bogstaver, for markeret tekst.
Ctrl+Alt+C: Indsæt copyrightsymbol ©
Ctrl+F6: Hop mellem flere åbne Worddokumenter.
Ctrl+Shift+N: Sæt til “normal” udseende/design.
Ctrl+Shift+C: Kopierer tekst – men uden formatering fx fed.
Ctrl+Shift+D: Dobbeltunderstreg.
Ctrl+Alt+F: Indsætter fodnote.
Ctrl+P: Print siden.
Ctrl+H: Åben “søg og erstat” (engelsk)
Ctrl+F: Fed (dansk) eller Find (engelsk)
Ctrl+B: Fed (engelsk).
Ctrl+U: Understreget.
Ctrl+I: Italic (Kursiv).
2. Windows styresystem og alle andre programmer
Alt GR + 4: Giver dollartegnet $
Ctrl+Mus: Mens du trækker et objekt med musen, kopierer du det i stedet for at flytte det.
Ctrl+A: Markerer alt.
Ctrl+C: Kopierer.
Ctrl+V: Sætter ind.
Ctrl+X: Klipper (bruges til at flytte markeret tekst/filer med – sættes ind med Ctrl+V).
Ctrl+Z: Fortryder sidste handling.
Ctrl+Home: Hopper til toppen af listen eller dokumentet.
Ctrl+End: Hop til bunden af listen eller dokumentet.
Ctrl+pile op og ned: Hop et afsnit ad gangen op eller ned i stedet for en linje.
Ctrl+pile højre og venstre: Hop et ord ad gangen i stedet for et bogstav ad gangen.
Ctrl+Shift+pile højre og venstre: Hop og marker et ord ad gangen i stedet for at hoppe et bogstav ad gangen.
Ctrl+Del: Slet fuldt ord til højre for.
Ctrl+Backspace: Slet fuldt ord til venstre for.
Esc: Annuller eller luk dialogboks.
Tab: gå til næste formularfelt fx på en hjemmeside eller næste celle i Excel eller Word.
3. Outlook (mailprogram) genvejstaster
F3: Aktiverer søgebaren og sætter cursoren her.
F9: Send og modtag mails.
Ctrl+Enter: Send aktuelle mail, du er ved at skrive.
Alt+K: Tjek om mailadresserne i modtagerfelterne er korrekte ud fra din adressebog (kræver at cursoren er i et af felterne).
Ctrl+1: Åbn Mail fanebladet.
Ctrl+2: Åbn Kalender fanebladet.
Ctrl+3: Åbn Kontakter fanebladet.
Ctrl+4: Åbn Tasks (opgaver) fanebladet.
Ctrl+5: Åbn fanebladet Noter.
Ctrl+Shift+A: Opret ny begivenhed i kalender.
Ctrl+Shift+C: Opret ny kontakt i kontaktbogen.
Ctrl+Shift+M: Opret ny mail.
Shift+Delete: Slette mail eller kontakt i liste uden at elementet flyttes til papirkurven.
4. Mozilla Firefox (browser) genvejstaster
Ctrl+L: Placer cursor i adressefeltet.
Ctrl+N: Åben nyt browservindue.
Ctrl+T: Åbn nyt faneblad (tab).
Ctrl+Tab: Skift faneblad frem.
Ctrl+PageUp og Ctrl+PageDown: Skift faneblad til siderne.
Ctrl+F4 og Ctrl+W: Luk faneblad.
Ctrl+F: Søg på hjemmesiden.
Ctrl+K: Placer cursor i søgefeltet.
Alt+Left og Backspace: Tilbage i navigationen.
Alt+Right og Shift+Backspace: Frem i navigationen.
Ctrl+F5: Hård og fuld opdatering af vinduet (med frigivelse af cachen).
F5: Opdaterer vindue (dog genbruges cachen delvist).
F11: Fjerner værktøjslinjer og sætter dem ind igen (ved et klik mere).
Ctrl+Shift+F: Se tab-oversigt som grupper.
Tab: Gå til næste felt på en hjemmeside.
5. Windows genvejstaster
Win+E: Åbn Windows Stifinder.
Win+D: Minimer alle programmer og fører til skrivebordet.
Win+R: Kør programmer dialogboks.
Win+F: Viser “Søg: Alle filer”.
Win+M: Minimerer alle programmer og viser skrivebordet.
Win+Shift+M: Fortryd minimering af alle programmer.
Win+TAB: Skift mellem åbne programmer (Ses i proceslinjen).
Win+CTRL+F: Viser “Søg efter Computer”.
Win+Break: Systemegenskaber.
Ctrl+Esc: Åbner startmenuen (godt hvis du ikke har en Windowstast).
Ctrl+Alt: Åbner Officelinjen.
Ctrl+Esc og så Alt+M: Minimerer alle vinduer.
Ctrl+Shift+Mus: Mens du trækker et objekt med musen, oprettes en genvej.
Alt: Sætter tastaturets bevægelser i det åbne programs første dropdown.
Alt+F4: Lukker det aktuelle vindue – også Windows.
Alt+D: Placerer cursoren i adresselinjen (fx stifinder og Internet Explorer).
Alt+Tab: Skifter også mellem åbne programmer.
Alt+Enter eller Alt+dobbeltklik: Egenskaber for en fil i Stifinder.
Alt+Enter: Skifter mellem Vindue og Fuld skærm i DOS programmer.
Alt+Esc: Send det aktive vindue i baggrunden.
Alt+F: Menuen Filer.
Alt+Bogstav fra menulinjen: Åbner topmenu. Hold Alt inde for at se bogstav.
Alt eller F10: Aktiverer menulinjen.
F1, Win+F1 eller Alt+H: Hjælp.
F2: Omdøber det valgte emne fx et ikon på skrivebordet eller en fil i Stifinder.
F3: Søger efter en fil eller en mappe.
F4: Placerer cursoren i proceslinjen og åbner dropdown.
F5: Opdaterer vindue.
F11: Fjerne alle værktøjslinjer og gør vinduet så stort så muligt. Tryk igen for at komme tilbage.
Shift+Delete: Sletter permanent uden at elementet flyttes til papirkurven.
Shift+F10: Åbner pop-op-menu (højre tast).
Tab+Shift: Gå til forrige formfelt fx på en hjemmeside eller næste celle i Excel.
Tab: Vælger det næste felt. Så skal musen ikke bruges, når du skriver mails,
Udfylder formularer på nettet eller vil skifte mellem knapper i programmer.
Delete: Sletter markerede emner.
Hold Shift nede når du indsætter en CD. Dette forhindrer, at Cd’en afspilles automatisk.
6. Photoshop (billedprogram) genvejstaster
Ctrl+Alt+S: Ændrer størrelse på det valgte billede.
Ctrl+Alt+Shift+S: Skab en webeksport-version af billedet.
Ctrl++: Zoom ind på billede.
Ctrl+-: Zoom ud på billede.
]: Gør penslen/værktøjet større.
[: Gør penslen/værktøjet mindre.
Ctrl+0: Få billedet til at passe til skærmens størrelse.
Ctrl+N: Nyt billede.
Ctrl+Shift+N: Nyt lag (layer).

Hanne B. Stegemüller, 30. juli 2016