Formål: skabe et udviklingsmiljø

Af og til kan det være vældig rart at reservere en del af computeren til et specifikt formål. Selv har jeg behov for det i forbindelse med udarbejdelsen af guides, så alle tests ikke forstyrrer min egen computer. Dvs. det er selvfølgelig stadig min maskine, men jeg har lavet et isoleret “udviklingsmiljø”, hvor alle tests kan finde sted. Udviklingsmiljø lyder så fornemt – man kan også bare kalde det et sted “at lege” fx med andre styresystemer (operativsystemer).

Det kan i starten være forvirrende om man er på den virtuelle maskine/i boksen  eller om man er på sin på værtsmaskinen/ens egen fysiske maskine. Hold tungen lige i munden!

Det er en væsentlig del af alle guides på siden, at de er gennemprøvede og gennemtestede. Administratorerne og jeg står inde for dem.

Et udviklingsmiljø kan skabes på mange måder. Nogle er glade for “Sandboxie” eller lignende, selv foretrækker jeg en virtuel maskine, men der er mange andre muligheder. Valget faldt på “Oracle VM VirtualBox”, da det så ud til at være det letteste.

Guiden forklarer, hvordan det kan gøres nemt og hurtigt.

Der er mange guides på YouTube om VirtualBox, men de er af vekslende kvalitet, og flere af dem er meget gamle. Selv foretrækker jeg denne, 13:01 min., fordi han gør meget ud af at fortælle om selve den virtuelle harddisk, og hvordan den kan sættes op/konfigureres. Guiden er på engelsk.

Pris

Oracle VM VirtualBox er open source, men det indeholder to forskellige licenser.

 1. 1. VirtualBox 5.2.6 platform packages: GPL version 2. Gratis for alle uanset om der er privat eller kommercielt
 2.  VirtualBox 5.2.6 Oracle VM VirtualBox Extension Pack, jfr. PUEL (Personal Use and Evaluation License). VirtualBox er gratis til privat brug men ikke kommercielt, her er der tale om en evaluerings version.
Metode kort
 1. Hent og installer VirtualBox. Det er bare boksen, den har endnu ikke noget indhold.
 2. Dan en fil, iso-fil, der kan bruges til at installere Windows (eller noget helt andet fx Ubuntu eller Linux).
 3. Opret den virtuelle maskine.
 4. Installer udvidelsen/extention package
 5. Opret den virtuelle harddisk.
 6. Installer gæsten
 7. Installer Windows (eller andet) på den virtuelle maskine.
 8. Tilpas/konfigurer Windows.
Et lille tip

VirtualBox foreslår som standard, at der installeres på C:, og hvis du vil gøre det nemt for dig selv, skal du acceptere denne standard. Jeg forsøgte at installere på mit E:, og det gik helt galt, og jeg måtte starte forfra.

Noter fra videoen

Nedenstående noter stammer fra gennemsyn af den nævnte video. Det er forskellige tips til opsætning af den virtuelle harddisk. Du kan muligvis bruge dem i forbindelse med din installation.

Hukommelse: 2.048 MB er den anbefalede hukommelse. Hvis tallet er højere, bruger boksen måske for meget hukommelse, og konsekvensen er for lidt resterende hukommelse til værtsmaskinen. 2.048 MB giver en god balance mellem værtsmaskinen og boksen.

Filtype: Bevar VDI.

Lager på værtsmaskinens harddisk (HD) eller solid state disk (SSD):

 1. Dynamisk: disken tilpasser sig automatisk, når der er behov for mere plads, dvs. udvidelse i opadgående retning. Den indskrænkes dog ikke, hvis der bliver plads i overskud.
 2. Fast størrelse: Optager altid den samme plads, uanset om pladsen bruges eller ej.
 3. Han anbefaler den dynamiske mulighed, især hvis du ikke har så meget plads på din disk.

Udklipsholder samt træk og slip: Når du er inde i boksen, kan du vælge, at udklipsholderen skal virke fra værtsmaskinen til boksen og vice versa. Det samme gælder træk og slip: ønsker du at kunne trække og slippe fra værtsmaskinen til boksen og vide versa. Gå til Maskine > Opsætning > Generelt > faneblad avanceret > vælg “Begge veje”. For at det kan fungere, skal “Gæstetilføjelser” være installeret.

CPU: Der kan indtastes antal CPU. Næste række “Ydelsesbegrænsning”: Han anbefaler 100 pct. for at udnytte CPUen bedst muligt, men omtaler også at indstille den på 80 pct. hvis man ikke har så meget “power”. Dette kan justeres løbende.

Netværkskort: Bevar indstillingen NAT, da det giver den bedste forbindelse mellem Værtsmaskinen og boksen.

Delte mapper: Muligheden for at værtsmaskinen kan bruge de filer, der dannes i boksen og vice versa. “Gæstetilføjelser” skal være installeret.

Click here to add your own text

Hent og installer VirtualBox

VirtualBox hentes ved klik på knappen. Lige p.t. (februar 2018) hedder seneste version 5.2.6. Du skal hente de filer, der er markeret på billedet.

Lige p.t. (februar 2018) hedder filen, du henter, “VirtualBox-5.2.6-120293-Win.exe”. Gem filen på skrivebordet eller et andet sted, hvor du let kan finde den igen. Dobbeltklik på filen.

Du får nu en Wizard/troldmand, der guider dig gennem installationen. Næste billede hedder “Custom Setup”. Bevar alle standardindstillingerne. Klik Next.

Næste billede hedder også “Custom Setup”. Bevar de foreslåede indstillinger.

Herefter advares om, at netværksforbindelsen kan blive afbrudt. Det gør ikke noget, da den altid kan genoprettes. Det kan være en god idé at notere netværksnavn og -nøgle, hvis noget går galt. Afbrydes netværksforbindelsen kan den genoprettes ved at slukke for routeren nogle minutter, tænde igen, og vente på, at alle lamper er færdige med at blinke.

I næste billede klikker du “Install”. Efter få sekunder kommer en meddelelse om, at installationen er færdig. Der er på forhånd flueben i “Start Oracle VM VirtualBox 5.2.6 after installation.” Klik Finish.

Ikonet lægger sig i proceslinjen.

Udvidelser

For at boksen kan fungere korrekt, skal du installere pakken med udvidelserne. Det er en af de filer, du hentede til at starte med. Hos mig hedder filen i skrivende stund (februar 2018) “Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.6-120293.vbox-extpack”.

Du installerer den sådan:

 1. Du skal ind i boksen.
 2. Fil > Indstillinger > Udvidelser.
 3. Tryk på det lille grønne plustegn i højre side. Når du holder musen over plustegnet, skal teksten være: “Tilføjer ny pakke”.
 4. Du kan nu udpege den omtalte fil.
 5. Klik  Åbn.
 6. Pakken installeres nu.

Vælg disk der skal startes fra (opstartsdisk)

Du skal med andre ord skabe/finde en iso-fil, der rummer den version af Windows, du ønsker på din virtuelle maskine.

Her gives kun stikord til processen med at hente Windows:

 1. Gå til Heidoc.Net ved klik på knappen
 2. Download ISO downloader
 3. Gem filen på skrivebordet
 4. Dobbeltklik
 5. Vælg din version af Windows og bekræft
 6. Vælg sprog og bekræft
 7. Tag stilling til 32-bit eller 64-bit
 8. Det resulterer i en ISO-fil. Den kan fx hedde “Win10_1709_Danish_x64.iso”. Dvs. Windows 10, Creators Fall, 64-bit.
 9. Gem filen på skrivebordet. Den er stor, lige under fem Gigabyte, det tager derfor lidt tid.
 10. Når overførslen er færdig, lukker du mappen.

Opret selve den virtuelle maskine og  en virtuel harddisk

Klik på Ny i venstre hjørne. Næste billede hedder “Opret virtuel maskine”. Du skal udfylde felterne med navn, type og version.

Herefter skal du tage stilling til, hvor meget hukommelse, der skal tildeles. Der er foreslået 2.048 MB som standard. Den brugte jeg.

På næste billede skal der tages stilling til harddisken. Standarden er at oprette en ny virtuel harddisk. Bevar indstillingen og klik Opret.

“Harddisk-filtype” står som standard til “VDI”. Bevar også denne indstilling og klik Næste.

Herefter skal du tage stilling til, om harddisken skal være dynamisk allokeret – altså vokse med opgaven – eller have en fast størrelse. Jeg valgte den faste størrelse, idet det oplyses, at den vil være hurtigere i brug, men langsommere at oprette. Oprette skal man kun gøre en gang, så det var et let valg.

I filplacering og -størrelse skal du tage stilling til, hvor selve den virtuelle maskine skal ligge. Hos mig foreslog den C:-drevet og 50,00 GB. Jeg ændrer størrelsen til 100 GB og palceringen til E-drevet.

Herefter oprettes den virtuelle harddisk. Det tager nogle minutter

Installer Windows på den virtuelle maskine

Klik på den lille mappe til højre for værtsdrev D. Peg på ISO-filen, du lige har hentet. Den ligger sikkert i en komprimeret fil (en zipfil).

Inde i VirtualBox har du nu i venstre side en blå række med det navn, du gav maskinen, hos mig HBS. Dobbeltklik her.

Du kommer nu til opsætningen af Windows, og alting ligner – og er – en helt sædvanlig Windowsinstallation.

Vælg sprog og klik Installer.

Windows skal aktiveres. Du kan bruge den virtuelle maskine med Windows, selvom du ikke har en produktnøgle, og Windows kan også opdateres, men du kan ikke lave indstillinger af fx skrivebordsbaggrund, proceslinje, farver mv. Hvis du ikke har en produktnøgle, klikker du på “Jeg har ikke en produktnøgle”.

Køber du en Windows 10 hos Microsoft er prisen lige knap 2.000 kr. Alternativet er at købe en OEM-licens hos Kinguin. Licensen og forsikringen plus moms koster ca. 300 – 400 kr. (2021-priser).

I billedet om “Installationstype” beslutter du, om filer skal kopieres fra værtsmaskinen eller ikke.

I næste billede skal du tage stilling til, hvor VirtualBox skal installeres. Programmet forslår selv stedet, du har oprettet til boksen. Klik næste.

Noter:

 1. Jeg prøvede selv flere gange, dvs. jeg slettede VirtualBox helt og startede forfra. Windows opfatter – helt korrekt – dette som en ny installation på en ny harddisk. En licensnøgle kan kun bruges på én PC. Den virtuelle harddisk er selvfølgelig ny, når du starter forfra.
 2. Hvis du har en licensnøgle/aktiveringsnøgle er der ikke andet at gøre end at ringe til Microsoft Support og forklare dem, at du har en nøgle, men at du har reinstalleret en VirtualBox. De hjælper dig videre.
 3. Telefonnummeret til Microsoftsupport er: 82 33 31 00, og de har åbent mellem 9:00 og 16:00.
Gæstetilføjelser

Ved gæstetilføjelser forstås samspillet mellem værtsmaskinen og boksen, hvor boksen anses som gæst hos værtsmaskinen. Det essentielle er:

 • Du kan skrive dokumenter – både i værtsmaskinen og i gæsten – og gemme dem et sted, hvor begge maskiner kan læse, redigere mv.
 • Din udklipsholder kan bruges på begge maskiner
 • Du kan lave træk og slip/cut’n paste mellem de to maskiner.
 • Hvis man ikke kan løse disse opgaver, er der ikke meget idé i at have en virtuel maskine.

Du installerer gæstetilføjelserne sådan:

 1. Hold tungen lige i munden: Som begynder kan det være forvirrende om du er på værtsmaskinen eller i boksen!
 2. Når du er i boksen/gæsten har du øverst en menu som billedet herunder.
 3. Vælg Enheder > Optiske drev > Vælg diskaftryk
 4. Du skal bruge filen “VBoxGuestAdditions.iso”. Det er ikke en fil, du skal hente nogen steder, for den er inkluderet i selve pakken, du startede med at hente.
 5. I boksen: Gå ind i “Denne PC”. Nederst ligger et virtuel D: med GuestAdditions. Marker dette. Boksen opfatter dette drev som et CD-drev.
 6. Marker og tryk enter.
 7. Du får en velkomsthilsen med besked om, at boksen er klar til at installere Guest Additions.
 8. Klik Next
 9. Klik Install
 10. Når installationen er færdig, vil VirtualBox gerne genstarte. Klik Finish.
Fælles mapper
 1. Gå til Maskine > Opsætning > Delte mapper.
 2. Klik på det lille grønne plustegn i højre kant.
 3. Udpeg en mappe – opret den evt. i samme moment.
 4. Den får pr. automatisk mappens navn, når du ser den i boksen. Du kan selvfølgelig give den et andet navn.
 5. Mappen får automatisk tilladelserne “Tilslut automatisk” og “Gør permanent”, med mindre du selv vælger andet.
Udklipsholder og “træk og slip” begge veje
 1. Gå til Maskine > Opsætning > Generelt > Avanceret
 2. Delt udklipsholder: Sættes til “Begge veje”
 3. “Træk og slip”: Sættes til “Begge veje”
Øjebliksbilleder også kaldet snapshots

Øjebliksbilleder fungerer på helt samme måde, som det Windows kalder Gendannelsespunkter, som findes under Systemgendannelse. Dvs. der dannes et billede af maskinens status på et givent tidspunkt. Går noget galt, kan du altid rulle tilbage, til tiden før problemet opstod.

Du skaber et øjebliksbillede i VirtualBoks ved at:

 1. Vælge Maskine > Tag øjebliksbillede
 2. Giv billedet et navn og indtast evt. en beskrivelse, der er mere sigende end bare et navn.
 3. Klik OK
 4. Du får et lille skærmbillede, hvor boksen “optager” billedet

Du kan også danne øjebliksbillederne ude i det, der kaldes “Håndtering”. Dvs. du skal ikke være der, hvor du har dit Windows installeret men i trinnet før, jf. at du også har to ikoner på skrivebordet.

Hvis du bruger denne metode, skal du vælge “Machine Tools”, der har den fordel, at du også kan administrere dine øjebliksbilleder her. Jeg vil anbefale denne metode, da du får et bedre overblik.

Til slut: Tilpasning og opdatering af Windows

Windows spørger om en hel masse, som du bare skal svare på, det gælder fx alle mulige tjenester. Jeg har ikke behov for dem, men du skal selvfølgelig være opmærksom på dit behov for diverse ting og sager.


Hanne B. Stegemüller, 16. februar 2018 – med Steen Jacobsen som second opinion